Det kan være flere årsaker til at en av dine kunder er en sen betaler, enten dette skjer i et enkeltstående tilfelle, eller kunden er notorisk sen.

I Norge er vi godt oppdratt når det gjelder betalingskultur, og det er vanlig å få oppgjør innen forfall. Men, i en del land og kulturer er det helt normalt å betale regningene sent. Man har kanskje fått 60 dagers kredittid, og tar seg 60 ekstra dager med kreditt som den største selvfølge.

I noen tilfeller hvor kjøper er forsinket med betalingen, skyldes dette økonomiske problemer. Har du indikasjoner på dette, så må videre salg på kreditt stanses, og forholdet rapporteres til oss som ditt kredittforsikringsselskap umiddelbart. Men ofte handler det ikke nødvendigvis om at kjøper ikke har penger til å gjøre opp for seg. Å utvide kredittperioden med noen ekstra uker eller måneder kan for noen selskaper være en veldig enkel måte å bedre likviditeten på.

Risikoen for å bli utsatt for trege betalere er gjerne høyere der hvor selger er en liten bedrift og kjøper er et stort konsern. Du som leverandør kan i disse tilfellene oppleve å nærmest bli brukt som en bank, hvor motparten mer eller mindre dikterer betalingsbetingelsene.

For deg som selger kan forsinket oppgjør medføre at du får en likviditetsutfordring selv. Samtidig innebærer det også at du stadig må bruke tid og penger på å følge opp ubetalte fakturaer.

I slike situasjoner er det en fordel å ha kredittforsikring. Et betalingsmislighold som blir meldt til et kredittforsikringsselskap kan føre til at kredittgrensene til kjøper blir trukket. Det er uheldig for kjøper, som kan få betalingsanmerkninger, og risikerer å miste kreditten også hos andre leverandører som har kredittforsikring.

I dialogen med kjøper kan du opplyse om at du har kredittforsikret alle fordringene dine, og at du i henhold til forsikringsvilkårene er nødt til å melde fra til kredittforsikringsselskapet om manglende betaling. Kredittforsikringsselskapet vil da ta over innkrevingen, og mest sannsynlig igangsette innkrevingsprosess mot selskapet.

De fleste kjøpere er kjent med dette, og vår erfaring er at en slik påminnelse bidrar til å øke kjøpers motivasjon for å betale utestående beløp, i tillegg til å ha en forebyggende effekt.

Sender du skriftlig purring til kjøper, kan du tilsvarende legge inn følgende formulering:

If the payment is not received within [date], the defaulted amount will be reported to our credit insurance company Coface. This might lead to a withdrawal of credit limits and legal action against your company.

Fører ikke dette frem, så må du innen fristen som gjelder i forsikringsavtalen melde ifra om misligholdet til oss. Vi vil da, i dialog med deg, ta over ansvaret for den videre oppfølgingen mot kjøper.

Og så lenge fordringen er kredittforsikret, så kan du være trygg på at du får oppgjør til slutt. Betaler ikke kjøper, vil du få erstatningsutbetaling fra oss.