Du har sikkert opplevd å få henvendelser fra nye bedrifter som viser stor interesse for ditt produkt, og er villig til å betale en god pris. Men, hvordan kan du vite om det er en seriøs kjøper, og hvordan kan du sikre deg mot problemer i ettertid?

Vi gir deg 5 tips til hva du bør undersøke før du inngår en kjøpsavtale med et selskap du ikke kjenner fra før:

Svindel
Det aller første du bør gjøre er å forsikre deg om at personen representerer den bedriften han/hun utgir seg for. Har kjøperen det veldig travelt med å få varene og ikke forhandler om pris? Finnes ikke personen på selskapets hjemmeside, eller er det avvik i mailadressen fra det som er oppgitt på hjemmesiden? Avviker leveringsadressen fra den registrerte adressen til selskapet? Da kan det hende du er utsatt for en svindler. Hva du skal gjøre for å unngå å bli svindlet kan du lese mer om her

Økonomi
Før du går videre i dialogen med kjøperen og bruker tid på å utarbeide et tilbud, bør du undersøke om selskapet har økonomien i orden. Regnskap som viser røde tall, eller nylig registrerte betalingsanmerkninger, gir grunn til å være ekstra aktsom. Regnskapsinformasjon finner du i kjøpers årsrapport, på hjemmesidene, i forskjellige finansielle databaser eller du kan bestille en kredittrapport. Denne informasjonen vil kunne gi deg en pekepinn på kjøpers økonomiske situasjon. Dersom du ikke har tid til eller forutsetninger for å undersøke selv, kan du kontakte ditt kredittforsikringsselskap for å få en vurdering av kunden.

Kreditt
Dersom det er mulig, så kan det være lurt å be om forskuddsbetaling i en periode inntil du har opparbeidet deg noe erfaring med kjøper. De fleste kunder ønsker imidlertid å handle på kreditt, dvs at betalingen utsettes til et senere tidspunkt. Med mindre du har gjort din egen kredittsjekk og er veldig trygg på motparten, bør du sørge for å ha en kredittforsikring som dekker denne risikoen før du innvilger kunden en kredittperiode. Husk at regnskap viser historiske tall, og det kan ha skjedd mye i bedriften siden regnskapet sist ble tilgjengeliggjort. Be gjerne om å få halvårs- eller kvartalsårstall fra kjøper dersom det er lenge siden forrige årsregnskap, og let på nettet etter relevante nyhetssaker som involverer bedriften. Du kan også be om referanse fra andre selskaper som har solgt til kjøper tidligere.

Politiske forhold
Er det politiske forhold i landet kjøper holder til i som kan skape utfordringer for deg? Det kan være alt fra valutabegrensninger, sanksjoner, uroligheter eller ny lovgivning. Slike hendelser kan både få innvirkning på dine plikter til å levere varen, så vel som kjøpers evne til å betale for den. Vil du vite mer om den aktuelle landrisikoen for et bestemt land anbefaler vi denne siden. Risikoen for manglende betaling pga politisk risiko kan dekkes gjennom en kredittforsikringsavtale.

Skriftlighet
Sørg for at alle sentrale betingelser for handelen som du og kjøper blir enige om bekreftes skriftlig av kjøper. Det gjelder særlig nærmere spesifikasjon av varen, kvantum, pris, leverings- og betalingsbetingelser. Motvilje til å skriftliggjøre det man blir enig om, er en indikasjon på en useriøs motpart, og øker risikoen for at vedkommende ikke har intensjoner om å gjøre opp for seg. Konsekvensen av manglende skriftlighet kan medføre at betalingsforpliktelsen ikke lar seg håndheve rettslig i kjøpers hjemland i ettertid dersom kjøper ikke betaler. Mange land, især utenfor EØS-området, har andre og strengere formkrav til en gyldig avtale enn Norge. Eksempelvis er kommunikasjon på epost eller sosiale medier ikke alltid tilstrekkelig. Dersom du er usikker på hva som kreves for å inngå en bindende avtale i kjøpers hjemland, kan du finne nærmere informasjon om dette her.