Mange bedrifter vil i perioder oppleve behov for økt arbeidskapital. Nyetablerte bedrifter, bedrifter som har hatt noen tøffe år og bedrifter i vekst vil være utsatt for voksesmerter.

I tillegg til at bedriften kan få problemer med å møte sine løpende forpliktelser kan det være man må si nei til nye ordre rett og slett fordi man mangler kapital til å produsere varene.

Det finnes flere måter å få frigjort kapital. Vi skal her fokusere på de områdene hvor våre produkter kan hjelpe deg.

Å utnytte potensialet som ligger i verdikjeden er ansett som en billig og enkel måte å skaffe seg tilgang til arbeidskapital.

Vi tenker spesielt på hva du kan gjøre med kundefordringene og leverandørgjelden din. Du kan nemlig bedre likviditeten din betydelig ved å gjøre noen grep som omhandler disse balansepostene.

Factoring/fakturakjøp

Å gi kunder kreditt er et viktig konkurranseparameter og gjerne en forventning. Det kan imidlertid skape store utfordringer for arbeidskapitalen til bedriften. Dersom du selger kundefordringene dine til en bank/finansinstitusjon vil du kunne få betaling umiddelbart. Dette har man tradisjonelt gjort gjennom en factoringavtale hvor man har tatt hele eller deler av fordringsmassen og fått forskuttert betalingen. Vi ser imidlertid at det er flere og flere som velge å selge/belåne enkeltfakturaer. Factoring/fakturakjøp er et produkt bankene/finansieringsselskapene tilbyr.

Det er imidlertid slik at banken normalt ønsker at fakturaene de kjøper skal være kredittforsikret. Dette gjelder spesielt mot eksportmarkedene.

Med en kredittforsikring i GIEK Kredittforsikring vil du være sikret mot manglende betaling fra din kunde og du vil etter avtale kunne selge/belåne fakturaen hos din bank/finanspartner.

Leverandørgjeldfinansiering

Du kjøper gjerne inn råvarer som du bearbeider og selger videre. I de fleste tilfeller må du betale din underleverandør før du selv får betalt for den ferdig varen. Dette kan sette bedriften i en likviditetsskvis.

GIEK Kredittforsikring, i samarbeid med banker og finansieringsselskaper, har løsninger som kan hjelpe deg. Det er nemlig sånn at du kan skaffe deg lengre nedbetalingstid på leverandørfakturaene. Det skjer ved at banken betaler leverandørgjelden din på forfallstidspunktet. Den gir deg et lån for betaling av leverandørgjelden som er sikret med kredittforsikring for din bedrifts evne til å tilbakebetale det eksakt samme beløp med lengre nedbetalingstid.

Ved at banken tegner en leverandørfakturaforsiking som gir sikkerhet for tilbakebetaling av lånet slipper banken å ta pant i eiendeler eller kreve deg for personlige garantier.

Du vil dermed kunne skaffe deg tilgang til arbeidskapital uten at det kommer i konflikt med de øvrige garantirammer dine i banken.

Ønsker du å vite mer om disse mulighetene kan du ta kontakt med oss eller din bank/ finansieringspartner.