Om du selger fisk til Italia, skipsutstyr til Asia, teknologi til Sør-Amerika eller ulltøy til Sveits kan du forsikre kredittsalget hos oss.

Coface tilbyr risikoavlastning til norske selskap som selger varer og tjenester på kreditt. Ingen avtale er for stor eller for liten – og, ingen bransjer for spesielle til at vi kan vurdere saken.

Og, legg merke til at det ikke bare er fysiske varer som kan forsikres. Vi forsikrer også tjenester som f.eks vikartimer, engineering og utleie.

Du trenger ikke eksportere varen for at du skal kunne benytte deg av våre ordninger. Du kan få risikoavlastning for rent innenlandssalg også.

Ikke gå glipp av en salgsmulighet.

I enhver kontraktsforhandling dukker spørsmålet opp om hvor mye risiko man kan påta seg. Det er synd å gå glipp av en forretningsmulighet fordi du opplever at risikoen blir for høy. Da er det godt å vite om mulighetene Coface tilbyr.

Med risikoavlastning hos Coface vil du få en stor konkurransefordel. Med oss som samarbeidspartner vil du kunne gi bedre kredittbetingelser til din kjøper, du vil få mulighet til å ta steget inn i nye og ukjente markeder og du vil kunne forbedre dine finansieringsmuligheter i banken.