Alle som driver med internasjonalt salg av varer må ha et forhold til hvor varene skal leveres, hvem som skal inngå avtaler om transport og forsikring, og hvilke kostnader hver av partene skal dekke.

Vår erfaring er at kunnskapen om leveringsbetingelser er veldig forskjellig i bedrifts-Norge. Noen er veldig bevist hvilke betingelser de bruker – mens, for andre fremstår leveringsbetingelsene bare som en bokstavkode de ikke har noe forhold til.

Er man ikke klar over betydningen av leveringsbetingelsene man avtaler kan dette medføre ekstra kostnader, uønsket ansvar og mulig tap for bedriften.

International Chamber of Commerce har utarbeidet et globalt, standardisert regelverk som regulerer leveringsbetingelser mellom kjøper og selger. Dette regelverket heter Incoterms 2010.

Det gjøres i disse dager en oppdatering av regelverket. Revidert versjon vil tre i kraft fra 01.01.2020 og få navnet Incoterms 2020. Vi anbefaler bruk av Incoterms ved spesifisering av leveringsbetingelser. Dette sikrer partene en felles forståelse av når risikoen for varen går over fra kjøper til selger og, hvem som bærer ansvar under transporten.

Hva betyr egentlig valg av Incoterms for din kredittforsikring?

Vi illustrerer med to eksempler:

Du har inngått avtale om salg av et parti fisk til en kunde i Kina. Fisken fraktes fra ditt lager i Sykkylven til Bergen med lastebil, og videre med båt til Shanghai.  Det er avtalt følgende:

  • Leveringsbetingelser: CIP Shanghai
  • Betalingsbetingelser: 90 dager etter levering

Dette betyr at du som eksportør har ansvaret for betaling av transport og forsikring frem til endelig destinasjon. Risikoovergangen skjer imidlertid i det øyeblikket fisken er på lastebilen i Sykkylven. I dette øyeblikket er fisken levert og kredittforsikringen trer i kraft. Fakturaen forfaller til betaling 90 dager etter dette tidspunktet.

La oss se på samme eksempel, men med en annen leveringsbetingelse:

  • Leveringsbetingelser: DAP Shanghai
  • Betalingsbetingelser: 90 dager etter levering

I dette tilfellet har du som eksportør fortsatt ansvar for betaling av transport. Du har imidlertid ingen plikt til å tegne transportforsikring selv om dette er anbefalt. Risikoovergangen skjer når varene er klar for avlossing i Shanghai. I dette øyeblikket er fisken levert og kredittforsikringen trer i kraft. Fakturaen forfaller til betaling 90 dager etter dette tidspunktet.

Som du ser vil valg av leveringsbetingelser ha mye å si for når risikoovergangen skjer. I tillegg vil det få konsekvenser for når du får betalt dersom du har betalingsbetingelser som tar utgangspunkt i leveringstidspunktet.

Vi anbefaler at du er presis med angivelse av sted. Benytt helst nøyaktig adresse. Sørg også for at valgte Incoterms-regel er angitt både i salgskontrakt og på faktura.

Ønsker du å vite mer om hvordan valg av Incoterms-regel påvirker din kredittforsikring kan du kontakte en av våre rådgivere i GIEK Kredittforsikring.

Andre ting du bør tenke på

Vær klar over at du ved valg av Incoterms-regel også bør ha kunnskap om toll- og importregelverket i det aktuelle landet. Her vil vi benytte anledningen til å markedsføre vår samarbeidspartner Innovasjon Norge.  Eksportsenteret til Innovasjon Norge har som oppgave å gi råd om blant annet dette. Les mer her på Innovasjon Norge sine nettsider.

Betalings- og leveringsbetingelser er viktige forhandlingspunkter, og kan benyttes som konkurransefortrinn for å lande kontrakten. Med gode kunnskaper kan du tilby konkurransedyktige betingelser samtidig som du ikke påtar deg mer risiko og kostnader enn nødvendig.