‘‘Har du hørt om KonkursKonkurs?’ spør vår kredittsjef Thor Høstmark Løve.

Thor har jobbet en mannsalder innenfor bank og finans – og, har dessverre sett flere bedrifter som har gått konkurskonkurs.

Han illustrerer med et eksempel;

Det er siste fredag i januar, en sur vinterdag og det er kaldt.

Fiskeproduksjonsselskapet Laura Olsen og Sønner AS som ble stiftet for et år siden, har i januar hatt mindre omsetning enn forventet. De selger alt til lokale kunder.

Men denne fredag ettermiddag får de en mail fra et utenlandsk selskap som ønsker å kjøpe torsk. De kommer i dialog hvor kunden spør om hvor fort de kan levere og at de har behov for tre trailere.

Kunden holder til i Bremerhaven i Tyskland og er produsent. Laura Olsen og Sønner AS oppgir pris og kunden diskuterer ikke den. Selger ser sitt snitt til at dette salget vil kunne redde januar omsetningen og ikke minst driftsresultatet.

De blir enige om kvantum, pris, levering påfølgende tirsdag. Det skal betales kontant ved levering Bremerhaven gjennom kjøpers bank, Bremerhaven Handelsbank. Oppgjøret skal være på konto hos selger påfølgende dag.

Levering finner sted som avtalt. Selger venter bare på oppgjøret. Men den dagen pengene skulle være på konto er det ingen innskudd. Selger venter til dagen etter og ser at oppgjøret fortsatt ikke er på konto. Torsdag ringer de til kunden for å etterlyse overførselen, hvor de får til svar at det var problemer i banken, men at beløpet kommer påfølgende mandag.

Mandag får Laura Olsen og Sønner AS en melding om at kjøper har begjært seg konkurs. Resultatet av denne konkursen gjør at Laura Olsen og Sønner AS også må begjære oppbud, de var ikke i stand til å ta tapet. Syv arbeidsplasser forsvant.

Det er ikke bare nye og ukjente kunder du skal være oppmerksom på fortsetter Thor. Kunder du har kjent lenge og som samvittighetsfullt har oppfylt sine forpliktelser gjennom en årrekke kan fort havne i samme situasjon som Laura Olsen og Sønner AS. Dersom kunden til din kunde ikke gjør opp for seg kan dette få ringvirkninger som treffer deg. Det hjelper ikke om din kunde har vilje til å gjøre opp for seg hvis han ikke lengre har evne.

Et annet poeng Thor vil understreke er at du skal være ekstra oppmerksom på nye kunder som ikke diskuterer pris. Vi har flere ganger sett at dette er svindlere påpeker han. Hvorfor forhandle om pris hvis du uansett ikke har tenkt å betale?

Dersom du kredittforsikrer dine kundefordringer slipper du å bekymre deg for konkurskonkurs, fortsetter Thor. Da vil du få utbetaling fra forsikringen dersom din kunde ikke gjør opp for seg.

Ønsker du å vite mer? Ta kontakt.