De fleste norske virksomheter er tradisjonelle i sin finansiering.

Kassekreditten etableres med pant i driftsmidler og brukes til alt fra å betale lønninger, råvarer og ikke minst, kompensere for at innbetalinger og utbetalinger kommer på forskjellig tidspunkt.

Styrkeforholdet mellom bedriften og kundene vil ofte bestemme hvilke betalingsbetingelser som gjelder i relasjonen.

Selv om man er en liten underleverandør med høy rente på kassekreditten, så vil man ofte strekke seg når den viktige store kunden spør om lengre kredittid, og dette selv om din kunde har tilgang til billigere finansiering enn deg.

Her kan det finnes det løsninger hvor begge parter kommer bedre ut ved å samarbeide og se hele verdikjeden under ett.

Supply Chain Financing (SCF) er en slik løsning, og denne tilbys av flere større banker.

Supply Chain Financing handler om hvordan verdikjeden kan finansieres billigst mulig, ved at kreditteksponeringen vris mot den mest solide parten i leverandør- kunde forholdet.

Hjelper din kunde deg med å spare penger på finansieringen, så kan du gi din kunde bedre betingelser.

Istedenfor at du venter på betaling fra din kunde, så kan banken kjøpe kravet så du får oppgjør like etter at du har levert.

Prisen er satt med bakgrunn i din solide kundes kredittrating, slik at du får nyte godt av dennes kredittverdighet.

Banken eier kravet mot din kunde og kan innvilge utvidet kredittid. Kontantstrømmen bedres både for leverandør og kunde.

Forholdet mellom partene i mellom styrkes, og innsparingen på finansieringen kan gi rom for priskutt.
Gjort riktig kan Supply Chain Financing virkelig være vinn- vinn for begge parter.