Hallgruppens lagerførte telt og haller fraktes verden rundt til bruk av hjelpeorganisasjoner.

– Du syns det har gått fort? Jeg syns heller det går for sakte jeg, sier Lars Dalgaard.

Hallgruppen ble etablert for litt over to år siden. Selskapet har i dag 35 ansatte i Norden fordelt over åtte avdelinger.

– Å lage telt høres kanskje traust ut. Sannheten er at hvert prosjekt er unikt og byr på stadig nye utfordringer. Også er det utrolig spennende, fortsetter administrerende direktør Dalgaard.

Allerede blant de store

Hallgruppen har på få år etablert seg som en betydelig aktør i markedet for haller og telt. Mens hovedsete er i Frogner utenfor Oslo, eksporterer bedriften varer til store deler av verden.

– Vi produserte nylig et lagertelt til Belgia, på 2.400 kvadratmeter. Til Bangladesh har vi levert haller til en FN-organisasjon som skal oppbevare mat til, og huse flyktninger. Det samme har vi gjort i Kenya og nå i Syria, fremholder Dalgaard.

Han forteller at Hallgruppen har en egen avdeling som arbeider med hjelpeorganisasjoner.

– I krisesituasjoner er det behov for raske løsninger. Da er det avgjørende at man har haller tilgjengelig som kan være på stedet i løpet av 24 timer, sier 53-åringen.

Han understreker at Hallgruppen har flere lagre i utlandet for å kunne levere kortreiste telt dit det trengs:

– Men alt ingeniørarbeidet skjer i Frogner utenfor Oslo, forteller Dalgaard.

Fikk bistand av virkemiddelapparatet og GIEK Kredittforsikring

På spørsmål om hva som skyldes Hallgruppens suksess, svarer Dalsgaard at kunnskap om markedet og hva kunder er opptatt av, har vært viktig.

– I tillegg har jeg tro på en bedriftskultur der alle er med og får oppleve delaktighet og mestringsfølelse når vi får noe til, tilføyer han.

Teltsjefen fremhever også virkemiddelapparatet og GIEK Kredittforsikring som et godt redskap for å lykkes som norsk eksportbedrift. GIEK Kredittforsikring, GIEK, Innovasjon Norge og Eksportkreditt Norge samarbeider for å styrke norske bedrifter som ønsker å lykkes ute i verden.

– Innovasjon Norge pendlet oss til GIEK Kredittforsikring. Her fikk vi presentere vår bedrift og våre ønsker og behov, og fikk raskt tilbakemelding om at de ønsket å hjelpe oss, forteller Dalgaard.

Mona Johansen i GIEK Kredittforsikring forteller at måten Hallgruppen fikk bistand på er relativt ny.

– Tradisjonelt har kredittforsikring blitt tegnet for å dekke tap på kundefordringer. I tilfellet Hallgruppen, ble kredittforsikring benyttet for å få bedre finansieringsmuligheter i banken. Sammen med DNB satt vi opp en løsning som gjorde at Hallgruppen fikk utsatt betalingsfrist på fakturaer knyttet til varekjøp. På den måten fikk de frigjort likviditet til produksjon forklarer Johansen.

Hun mener at Hallgruppen er et eksempel på at samarbeid mellom ulike aktører er viktig.

– Mange norske bedrifter er i samme situasjon som Hallgruppen. De har fulle ordrebøker, men sliter med å fremskaffe nok kapital til produksjonen. Gjennom samarbeid med kommersielle banker har GIEK Kredittforsikring mulighet for å være med å legge til rette for vekst for disse bedriftene avslutter Johansen.

 

Faktaboks: Leverandørgjeldfinansiering

Leverandørgjeldfinansiering hos GIEK Kredittforsikring fungere på følgende måte: Selger mottar en leverandørgjeldfaktura med en gitt forfallsdato; denne overføres til banken som betaler fakturaen på forfallsdato. Banken gir selger utvidet betalingsfrist på fakturabeløpet. Banken får avlastet 90 % av denne risikoen hos GIEK Kredittforsikring.

 

Faktaboks: GIEK Kredittforsikring

Fremmer norsk næringsliv og eksport gjennom å tilby kundekredittforsikring til norske bedrifter. Forsikrer kundefordringer både på utenlandske og norske debitorer, med kredittider på inntil to år. Er eid av den norske stat og forvaltes av Nærings- og fiskeridepartementet.