Det var i 2005 at Vebjørn og Ivar Ohnstad fikk et oppdrag fra en tysk kunde. De skulle lage et nisjeprodukt for treverk på båter. Det var uvisst hvor mye som skulle produseres, men brødreparet grep sjansen allikevel:

– Vi hadde overhode ingen plan da vi startet. Det anbefales ikke, forteller Vebjørn Ohnstad spøkefullt.

Sammen med broren leide han et fabrikklokale på 200 kvadratmeter i Drøbak, og fikk med Alexander Bjerrum Lersbryggen på laget, i det som skulle bli starten på kjemikalbedriften Brynsløkken AS.

– Vi var avhengig av Alexanders hjelp, men kunne ikke lønne ham det første året. Avtalen var at han skulle få lønn året etter, slik at han kunne dra på jordomseiling, fremholder Ohnstad.

Vokser fra 200 til 2000 kvadratmeter

Etterhvert fikk Brynsløkken AS også norske kunder. Trioen laget alle slags kjemiske produkter; fra silikonstift og låsolje til antibac og terrasserensprodukter.

– De fleste nordmenn har antakelig vært i befatning med noe vi har produsert, sier Ohnstad.

Snart flytter Brynsløkken inn i nye lokaler på Vestby. Brynsløkkens lokaler vokser da til cirka 2000 kvadratmeter.

Pappa åpnet dører til oppdrettsnæringen

– Vi har også hatt pappa med på laget. Da han egentlig skulle pensjonere seg etter en lang karriere  i oppdrettsnæringen, sa han seg villig til å jobbe et par år til for å hjelpe oss med å åpne noen dører og med å komme ordentlig i gang med et prosjekt vi hadde mot næringen, forteller Ohnstad.

I følge Ohnstad, har Brynsløkken funnet en spennende nisje; notimpregnering, som benyttes for å bekjempe uønskede organismer innen oppdrettssektoren. Det er ingen tvil om at det er her fremtiden ligger, som en bærekraftig måte å produsere proteiner for humant konsum, mener Ohnstad.

Eksportandelen stadig økende.

Vi har siden begynnelsen av arbeidet mot oppdrettsbransjen jobbet for å få til salg i markeder utenfor Norge. I Chile har vi hatt virksomhet siden 2014. I forbindelse med vår nye hovedaksjonærs (VESO) inntreden i 2016 ble denne virksomheten en del av VESOs datterselskap i Chile. Vi har fått et kjempegodt team til å fronte oss i Chile som i løpet av det siste året har blitt vårt største marked sier Ohnstad. Vi har også fått fotfeste i Hellas i løpet av året som har gått.

Fikk hjelp til å satse

GIEK Kredittforsikring har vært en viktig samarbeidspartner i forbindelse med vår satsning på eksport.

– GIEK Kredittforsikring var i mange tilfeller den eneste muligheten vi hadde for å få forsikret våre fordringer. På den måten kunne vi starte produksjonen med visshet om at oppgjør for leveransene ville finne sted, forklarer Ohnstad.

Alexander Hauge i GIEK Kredittforsikring forteller at samarbeidet er representativt for hvordan de arbeider.

– Vi har inngående kjennskap til virksomheter i krevende land. Derfor er vi villige til å ta risiko på debitorer i disse markedene.

Hauge forteller at GIEK Kredittforsikring har en database med god oversikt over selskaper i hele verden. Dermed kan debitorer vurderes raskt og enkelt.

For Vebjørn Ohnstad og Brynsløkken har dette vært viktig.

– Gjennom løpende kontakt med GIEK Kredittforsikring kan vi selge trygt i alle verdensdeler.

 

Faktaboks: GIEK Kredittforsikring

Fremmer norsk næringsliv og eksport gjennom å tilby kundekredittforsikring til norske bedrifter. Forsikrer kundefordringer både på utenlandske og norske debitorer, med kredittider på inntil to år. Er eid av den norske stat og forvaltes av Nærings- og fiskeridepartementet.