I 1842 slo Halvor Sørensen seg opp som smed i Flekkefjord. I dag er bedriften Norges ledende leverandør av damp- og varmeanlegg.

– Her får man nok et litt annet forhold til sine ansatte, enn i store konserner med en ukjent eier, sier Yngve Martin Halvorsen.

Han er femte generasjons eier og driver av Parat Halvorsen, en hjørnestensbedrift i den vestligste av sørlandsbyene. Hans første jobb i familiebedriften var på salgssiden i 1979, og i 1991 tok han over som daglig leder etter sin far Anders Halvorsen.

– Flekkefjord er en typisk by som er dominert av familieeide bedrifter. Derfor er det viktig at vi fortsetter å skape trygge arbeidsplasser, men også god samhørighet mellom menneskene, fremholder den administrerende direktøren.

Han viser til at bedriften er påpasselig med å bevare tradisjoner som involverer hele lokalsamfunnet, ikke bare til de enkelte ansatte.

– Vi arrangerer alt fra pepperkakebaking, til fjellturer og besøk i dyrehagen. Man må huske at uansett hvor gode systemer og produkter man har, er det menneskene som er viktigst, understreker Halvorsen.

Stadig mer eksport

– Vår første eksportkjele ble laget i 1960. Den ble levert til Afrika ved hjelp av Norad, forteller Halvorsen.

Siden starten i 1842 og den første kjeleleveransen i 1920, har familien utviklet selskapet fra å være en ren produktleverandør, til en leverandør av avanserte systemløsninger til alle prosesser som krever varme. Parat Halvorsen har også beveget seg stadig mer mot eksportmarkedet.

– Før leverte vi kun i Norge, men skal man konkurrere i dag må man ha et mer globalt perspektiv, fremhever sjefen.

Parat Halvorsen retter seg i dag hovedsakelig mot tre ulike markeder: industri, skip og offshore.

– At vi har hatt flere ben å stå på, har vært avgjørende i tøffe tider.

30 års samarbeid med GIEK Kredittforsikring

Siden krigen har Flekkefjord-bedriften beveget seg ut i verden, og levert løsninger til alle verdenshjørner.

– Særlig etter år 2000 har vi hatt fokus på å konkurrere i det internasjonale markedet og eksportere stadig mer, forteller den administrerende direktøren.

Gjennom samarbeidet med GIEK Kredittforsikring som strekker seg over tretti år, har bedriften forsikret risikoen for tap på fordringer til både norske og utenlandske kunder.

– Dersom vår kunde av ulike grunner ikke gjør opp for seg, får vi erstattet inntil 90% av fakturaverdien under forsikringen, forteller Halvorsen.

Han viser til at GIEK Kredittforsikring, med mål om å fremme norsk næringsliv og eksport, er rigget for å sikre norske bedrifter mot tap ved salg på kreditt.

– Det gjør at vi sikrer bunnlinjen og kan fortsette å skape trygge arbeidsplasser i Flekkefjord, og være en positiv bidragsyter til lokalsamfunnet, avslutter Halvorsen.

 

Faktaboks: GIEK Kredittforsikring

Fremmer norsk næringsliv og eksport gjennom å tilby kundekredittforsikring til norske bedrifter. Forsikrer kundefordringer både på utenlandske og norske debitorer, med kredittider på inntil to år. Er eid av den norske stat og forvaltes av Nærings- og fiskeridepartementet.