Norwegian Crystals ble etablert i kjølevannet av RECs nedlagte virksomhet i Glomfjord i Nord-Norge. Nå nærmer bedriften seg overskudd for første gang siden oppstart.

– Vi produserer ingoter og wafere til solcelleprodusenter nesten uten utslipp. Det gir oss en svært god konkurranseposisjon, forteller Reidar Langmo.

– Hva er en ingot?

– Det er sylindre av silisium, og utgjør hovedkomponenten i høyeffektive monokrystallinske solceller, forklarer Langmo.

Han er mannen som sammen med Alf Bjørseth grunnla Scan Wafer i Glomfjord i 1994, forløperen til solcellegiganten REC. Etter en eventyrlig vekst, ble REC Wafer Norway slått konkurs i 2012.

– Vi har endret forretningsmodellen betydelig siden den gang. I dag produserer vi kun det vi har best forutsetninger for her i Norge; silisium, ingoter og leverer til flere av de største solcelleprodusentene i verden, utdyper han.

Produksjonen finner sted i akkurat samme fabrikklokale som REC hadde i sin tid, 14 mil sør for Bodø.

– Inngår kontrakter vi ellers ikke ville turt

Norwegian Crystals eksporterer 100 prosent av ingotproduksjonen. Eksporten går verden over, hvorav majoriteten til land i Amerika, Europa og Asia.

– Utfordringen er å få forutsigbare kontrakter, og når kontraktene er i boks går det ofte lang tid fra vi starter produksjonen og til varene er levert og vi får betaling, sier Langmo.

Det kan skape utfordringer for likviditeten til bedriften, som nærmer seg overskudd for første gang siden oppstarten i 2013.

– Ved å få en forsikring fra GIEK Kredittforsikring, kan en av de største kundene våre kjøpe mye mer på kreditt enn vi ellers kunne tillate. Løsningen gjør at vi også får bedre betingelser hos bankene vi samarbeider med, forklarer Langmo.

REC-gründeren er opptatt av hvordan ulike finansieringsinstitusjoner kan støtte oppunder norsk eksport. Han mener GIEK Kredittforsikring bidrar til at Norwegian Crystals får en likere konkurransemessig situasjon som andre aktører på energimarkedet.

– Kredittforsikringen gjør at vi kan inngå kontrakter i en størrelsesorden som vi ellers ikke ville turt, sier han.

– Skal bli den største aktøren i markedet etter kineserne

Et moment som trekker i retning av lang kredittid er tiden det tar å frakte varene.

– Vi har lengre transportvei til våre samarbeidspartnere enn våre konkurrenter. Samtidig er det noen fordeler ved å produsere silisiumingoter i Norge, sier Langmo.

Ingotene til selskapet produseres nemlig med billig vannkraft og gratis kjølevann.

– Det er vanskelig å kopiere, sier han.

En av årsakene til at han tror Norwegian Crystals vil lykkes bedre enn REC er elimineringen av arbeidskrevende prosesser i et høykostland som Norge.

Mens REC brukte store ressurser på prosessen med å kappe silisiumblokker i løvtynne skiver, overlater for eksempel Norwegian Crystals jobben til samarbeidspartnere i Japan, Taiwan og andre asiatiske land.

– Målet vårt er å bli den største aktøren i markedet etter kineserne, som i dag er dominerende. Det krever at vi effektiviserer og ekspanderer produksjonen vår, samtidig som vi drar nytte av fordelene som følger med å drive virksomheten fra Norge, avslutter Langmo.

GIEK KREDITTFORSIKRING

Fremmer norsk næringsliv og eksport gjennom å tilby kundekredittforsikring til norske bedrifter. Forsikrer kundefordringer både på utenlandske og norske kjøpere, med kredittider på inntil to år. Er eid av den norske stat og forvaltes av Nærings- og fiskeridepartementet.