Norsk sjømatnæring har aldri eksportert så mye verdier. – Vi skal være der i både oppgangs- og nedgangstider, sier kundeansvarlig for sjømatnæringen i GIEK Kredittforsikring.

Om lag 95 prosent av sjømaten som fiskes eller produseres i norske farvann eksporteres. I volum ble det i 2016 solgt 2,4 millioner tonn sjømat til sultne konsumenter utenfor den norske riksgrensen.

– Vi som sitter tett på næringen til daglig ser hvor mye verdi den skaper for det norske samfunnet, sier Ronny Karlsen Ahlberg.

Han er kundeansvarlig for fisk- og sjømatbedrifter i GIEK Kredittforsikring, et statseid foretak som forsikrer kundefordringene til et hundretall norske sjømatselskaper.

– Hvis en norsk eksportør får en ny kunde, sender de en søknad til oss med informasjon om den nye kunden og beløpet som de skal selge sjømat for, forklarer Ahlberg.

Knuser tall og sjekker databasen

Store kunder i utlandet krever ofte mellom 60 og 90 dager kredittid. Målet til eksportøren er å minimere kredittrisiko samt arbeidet ved å drive inn pengene.

-Mot en liten premie forsikrer eksportøren seg for at oppgjøret finner sted. Dersom kunden ikke betaler, så får eksportør oppgjøret fra oss. Vi tar over fordringen og gjør det vi kan for å drive inn pengene i etterkant.

En sentral del av virksomheten til GIEK Kredittforsikring er å analysere seg frem til om det er forsvarlig å forsikre fordringen eller ikke, til den prisen man blir enige om.

– Vi graver i en enorm database som vi har bygget opp over flere år, henter inn regnskap, sjekker betalingshistorikk og spør om andre relevante opplysninger. Ofte har vi vært i kontakt med kunden før, sier Ahlberg.

– Man kan ikke bare sitte å se på kredittrapporter

Før GIEK Kredittforsikring forsikrer fordringene møter de ofte de norske sjømatselskapenes kunder, som befinner seg på alle verdens kontinenter.

– Sjømatnæringen er alltid på jakt etter nye markeder, og da skal vi være med de ut. Man kan ikke bare sitte og se på kreditrapporter. Nettverk og tillit er viktig i arbeidet vårt, forteller Ahlberg.

I løpet av et år forsikrer GIEK Kredittforsikring kundefordringer for over 40 milliarder kroner, hvorav opp mot tre firedeler er relatert til sjømatnæringen – som vil si at det statseide foretaket sikret norsk sjømat for omtrent 30 milliarder kroner i fjor.

Finanskrisen utløste ny vekst

Til sammenligning ble det i 2016 eksportert sjømat for totalt 90,6 milliarder kroner, som er rekord for den norske sjømatnæringen.

– De siste årene representerer en historisk opptur for den norske sjømatnæringen, spesielt drevet frem av en svakere krone og høyere laksepriser, fremhever Ahlberg.

Man skal imidlertid ikke altfor mange år tilbake før den norske sjømatnæringen var preget av ikke like lakserød idyll som i de siste årenes marked.

– Da finanskrisen grep markedene i 2008 var det mange av våre internasjonale konkurrenter som trakk seg ut av avtaler og reduserte sin eksponering. Vi fikk veldig mange henvendelser fra forskjellige selskaper som trengte, mer enn noensinne, å skaffe seg kredittforsikring.

Dermed fikk GIEK Kredittforsikring mange nye kunder. De fleste er fortsatt kunder i dag.

Norsk sjømatgigant om samarbeidet: – Er der alltid

En av disse er fiskeforedleren Hofseth International i Ålesund, som har vært på kundelisten i snart ti år. Daglig leder Roger Hofseth husker tiden under finanskrisen som om det var i går.

– Banken vår gikk konkurs, og det var mye usikkerhet i markedet. 14 dager tidligere spurte vi banken om alt var i orden, og fikk betryggende svar. Så bankene kan også ta feil, ler Hofseth

– Heldigvis hadde vi store og solide kunder som aksepterte å betale raskere, mens vi kunne betale leverandørene våre senere. Her var GIEK Kredittforsikring er viktig støttespiller, forteller han.

Lærdommen hans ble å ha en samarbeidspartner innen kredittforsikring som «alltid er der».

– Markedet svinger og ingen kjenner morgendagen. Hvis du ikke har folk rundt deg som beholder roen i urolige tider kan man gå på store tap. Derfor fortsetter vi å sverge til GIEK Kredittforsikring år etter år, sier han.

Kundeansvarlig Ahlberg kjenner seg igjen.

– Det er den rollen vi skal ha. Vi skal stå brast med kunden i både gode og dårlige tider. Man vet aldri når markedet snur. Vi skal ikke bare tilby paraplyen i solskinnsdager, men også når det regner, sier han.

GIEK KREDITTFORSIKRING

Fremmer norsk næringsliv og eksport gjennom å tilby kundekredittforsikring til norske bedrifter. Forsikrer kundefordringer både på utenlandske og norske kjøpere, med kredittider på inntil to år. Er eid av den norske stat og forvaltes av Nærings- og fiskeridepartementet.