Foto Elena Mastynskaya

– Slovenia vil få et moderne og nøyaktig system for innkreving av bompenger fra tunge kjøretøy. Systemet vil håndtere en årlig innkreving på omtrent 200 millioner euro, forteller Håkon Volldal.

Han er CEO i Q-Free, som i fjor inngikk en stor kontrakt med sin samarbeidspartner i Slovenia, Telekom Slovenije.

Kontrakten har en verdi på totalt 100 millioner euro, mens Q-Frees andel er omtrent 50 millioner euro.

– I Slovenia er det mye tungtrafikk som sliter på veiene. Da er man avhengig av å ha et system på plass som sikrer effektiv innkreving av bompenger slik at man får midler til å vedlikeholde og bygge ut veinettet, forklarer Volldal.

Leveransen inkluderer alt fra bombrikker, brikkelesere, kameraer for skiltgjenkjenning og lasere for kjøretøyklassifisering til software- løsninger for korrekt og nøyaktig transaksjonshåndtering. I tillegg kommer service og vedlikehold av løsningen.

Hva gjør du når kunden krever lang kredittid på flere hundre millioner?

Ferdigstillingen av prosjektet skal skje i løpet av 2017, og 1. januar 2018 skal systemet være i drift i hele Slovenia.

Volldal forteller at Q-Free har vært avhengig av bistand fra finansieringsinstitusjoner for å kunne inngå avtalen.

– Lang kredittid var en forutsetning fra Slovenias side. Det betyr at vi først får betalt fra kunde når systemene er i full drift, sier Volldal.

Å skulle finansiere varekjøp og lønnskostnader på flere hundre millioner lenge før betalingen fra sluttkunden finner sted krever sitt.

– Q-Free har som alle andre bedrifter begrenset finansieringskapasitet til denne typen prosjekter. Avtalen med GIEK Kredittforsikring gjorde at vi fikk prosjektfinansiering via Danske Bank. Dermed kunne vi inngå avtalen og starte produksjon av utstyret umiddelbart, forklarer Volldal.

Han forventer at flere europeiske land ønsker lignende løsninger i tiden som kommer.

– I slike sammenhenger er finansieringsbistand helt essensielt for at vi kan inngå kontrakter i denne størrelsesordenen, uten å risikere å havne i en likviditetsskvis.

Skal gi service de neste ti årene

Q-Free har rundt 420 ansatte og har kontorer i 20 land. Selskapet har tradisjonelt levert løsninger for bompengeinnkreving, men har de siste årene også utforsket andre markeder.

– Vi ønsker å være ledende innenfor det som kalles intelligente trafikkløsninger. Det innebærer alt fra bompengeinnkreving og parkering til lyskrysstyring, trafikkovervåkning og mobilitetsløsninger, forteller Volldal.

I avtalen med Slovenia har selskapet sikret seg ansvaret for service og vedlikehold av bompengeløsningen de neste ti årene, i tillegg til at avtalen åpner for en ytterligere forlengelse på tre år.

– Vi håper på flere lignende oppdrag i tiden som kommer, og at GIEK Kredittforsikring vil fortsette å hjelpe oss med finansiering underveis, avslutter Volldal.

GIEK KREDITTFORSIKRING

Fremmer norsk næringsliv og eksport gjennom å tilby kundekredittforsikring til norske bedrifter. Forsikrer kundefordringer både på utenlandske og norske kjøpere, med kredittider på inntil to år. Er eid av den norske stat og forvaltes av Nærings- og fiskeridepartementet.