Norsk gründerbedrift med banebrytende teknologi for brannhemming i rør og kabler

Favuseal har forsket på passive brannbeskyttelse og utviklet en teknologi som gjør at rør og kabler kan tåle opp mot 1.500 varmegrader.

– Mesteparten av tiden og pengene har så langt gått til forskning og utvikling av produktene. Nå er vi endelig over i produksjon, sier Arild Johansen.

Han har 25 års fartstid som fondsinvestor og er i dag arbeidende styreformann i Favuseal. Det er hans partner, Christian Schlytter-Henrichsen, som gjennom mange år har jobbet med forskning og utvikling.

Blant bransjene som det norske selskapet i dag leverer til er olje- og gassbransjen, med kontrakter hos for eksempel Statoil og BP.

Videre leverer Favuseal sin teknologi til de største kabelselskapene i verden. Det har vært lagt ned et betydelig arbeid innen forskning og utvikling. Fasiten er at kablene i dag tåler såkalte jetbranner, der den høyeste temperaturen kan være på 1.500 grader.

Han viser til at Sintef, SP Fire Research og flere andre konsulentselskaper har vært involvert i testing av kablene.

Slik fungerer teknologien

Favuseal baserer teknologien sin på såkalte polymerer, der materialet som blir utsatt for ekstremt høye temperaturer ekspanderer en brøkdel av hva andre benyttede løsninger gjør.

– Det som er unikt med materialet er at det blir keramisk ved 700 til 800 grader. Da står flammene bokstavelig talt og slikker av gummitapen, uten at det etterlater røykutvikling med farlige stoffer eller gifter, forklarer Johansen. Produktet er non-toxic in every state.

Han viser til at 80 prosent av alle dødsfall i brann kommer som følge av inhalering av røyk, og ikke på grunn av temperatur.

– Gjør at vi griper muligheter vi ellers ikke hadde turt

Favuseals produksjon foregår i Belgia.  Varer som ikke sendes direkte til kunden plasseres på et lagerhotell i Norge, som tar seg av forsendelser.

Som en mindre aktør i Norge, er det fort gjort å bli nervøs i det man signerer og leverer store kontrakter i andre deler av verden, forteller styrelederen:

– Det er ulik betalingskultur på tvers av landene, og vi er avhengig av rask betaling for å kunne gå videre til neste oppdrag.

Løsningen har vært et samarbeid med GIEK Kredittforsikring, som i fjor garanterte for 90 prosent av Favuseals faktura ovenfor en større aktør i Asia. Det gjorde at det norske selskapet kunne gi en kredittid på 360 dager.

– GIEK Kredittforsikring undersøkte kontraktsmotparten og fant at de var betalingsdyktige. Dermed kunne GIEK garantere for 90 prosent av transaksjonen, hvilket gjorde at vi kunne selge fakturaen til en bank og ikke lenger være avhengig av betaling fra den asiatiske aktøren, forklarer Johansen.

Han tror flere mindre og større bedrifter kan tjene på å undersøke ulike finansieringsløsninger:

– Mange land har kultur for å skyve betalingen langt frem i tid. Det kan stille oss i en likviditetskrise, som en liten aktør på verdensmarkedet. Kredittforsikring gjør at vi griper muligheter vi ellers ikke hadde turt, og det uten å miste nattesøvnen, avslutter Johansen.

 

Faktaboks: GIEK Kredittforsikring

Fremmer norsk næringsliv og eksport gjennom å tilby kundekredittforsikring til norske bedrifter. Forsikrer kundefordringer både på utenlandske og norske debitorer, med kredittider på inntil to år. Er eid av den norske stat og forvaltes av Nærings- og fiskeridepartementet.