Tidlig på 2000-tallet så fiskeforedlingsselskapet i Ålesund dagens lys.Selv om det har vært tøft til tider, har vi likevel kjørt på og investert i nytt utstyr og teknologi hele veien, forteller gründeren.  

– Jeg fikk min første ansatt i 2003. Så kjøpte vi et nedlagt meieri som vi gjorde om til fabrikk året etter. I 2008 slo vi oss sammen med Seafood Farmers og etablerte Hofseth International, siden den gang har vi mer enn tidoblet omsetningen, forteller Roger Hofseth, majoritetseier og daglig leder i Hofseth International.

Virksomheten er i dag en av Europas største lakseforedlere.

Daglig sørger bedriften, med hovedkontor i Ålesund, for at norsk laks går fra å være en råvare til å bli et ferdig produkt som kan selges og eksporteres til sultne laksekonsumenter over hele verden.

– I starten bare kjøpte og solgte jeg fisken. Det tok ikke så lang tid før jeg fant ut at vi bør jo ikke sende dette flotte råstoffet ubearbeidet ut av landet, i dag har vi tre fabrikker, forteller Hofseth.

I dag er produksjonskapasiteten på foredlingsvirksomheten på 85.000 tonn. Omtrent 95 prosent av produktene deres blir eksportert, og hovedsakelig til Nord-Amerika.

– Jeg har vokst opp med flere av dem, og mange er i dag medeiere

Gründeren, som vokste opp på Ellingsøya utenfor Ålesund, forteller at sjømat og fisk har vært en del av livet hans så lenge han kan huske.

– Jeg har vært fisker og jobbet på fiskebruk. Det har vært noe med fisk hele tiden.

På spørsmål om hva han mener har vært avgjørende for at Hofseth International har blitt en lønnsom virksomhet, kommer svaret nesten før spørsmålet er ferdig stilt.

– Gode folk, sier han.

– Jeg har fått et vanvittig bra team. De fleste av nøkkelfolkene rundt meg har jeg hentet fra lokalsamfunnet her oppe. Jeg har vokst opp med flere dem, og mange er i dag medeiere, sier Hofseth.

Det andre punktet den energiske gründeren trekker frem for at bedriften har maktet å vokse og generere lønnsomhet er evnen til å investere.

– Fra dag én har vi satset og investert kontinuerlig i ny teknologi. Dette har gitt en betydelig produktivitetseffekt som har utlignet kostnadsulempen vi har i Norge, jeg mener også at denne strategien har gitt oss en klar fordel når det gjelder kvalitet på produktene, forteller Hofseth.

– Krever at du har kontanter tilgjengelig

Hofseth forteller også at en annen kritisk suksessfaktor for Hofseth International har vært evnen til å være likvid, og sørge for å ha penger tilgjengelig for å vokse videre.

– For å skalere en virksomhet krever det at du har kontanter tilgjengelig, både i gode og dårlige tider. Når du leverer til store selskap, skal de ha både 60 og 90 dager kredittid, forteller han.

For å bruke mindre tid på å administrere fordringene sine og sørge for en god kontantstrøm forsikrer derfor Hofseth International kundefordringene sine hos GIEK Kredittforsikring.

-Siden fordringene er sikret i GIEK får vi god finansiering via factoringselskapet vårt

– Vi får pengene av factoringselskapet et par dager etter at vi har sendt fakturaen. Da overlater vi ansvaret til de for å følge opp og drive inn pengene til noen andre, mens vi kan gjøre det vi er best på.

Hofseth forteller at de har vært kunde av GIEK i snart ti år, og at når noen spør hvilket forsikringsselskap de bør bruke så svarer han alltid det samme.

– Jeg har forsøkt flere, men det er GIEK Kredittforsikring som jeg faller tilbake på hver gang. Jeg anbefaler dem alltid til både kunder, leverandører og konkurrenter.

Sikter høyt: – Vi ligger i rute

Sjømatkjempen omsatte i 2016 for 1,8 milliarder kroner, men sikter nå mot nesten å doble omsetningen i 2017 etter å ha startet opp den tredje foredlingsfabrikken og kjøpt opp oppdretteren Fjordlaks Aqua i fjor (nå Hofseth Aqua AS).

– Hva ville du svart på spørsmålet om hvor stort selskapet ditt ville bli, hvis jeg spurte deg for 15 år siden?

– Jeg ville nok svart ganske godt. Jeg har alltid ment at det foredles alt for lite av den laksen og ørreten som oppdrettes i Norge. Mer av verdiskapningen burde ligge igjen i Norge. Vår vekst viser at kundene vil ha ferdigprodukt fra Norge produsert av kortreist råstoff.

Omsetningsmålet for 2017 er på tre milliarder kroner.

– Hvordan ligger dere an?

– Vi ligger i rute sier Hofseth, og jeg forventer videre vekst i årene som kommer.

 

Faktaboks: GIEK Kredittforsikring

Fremmer norsk næringsliv og eksport gjennom å tilby kundekredittforsikring til norske bedrifter. Forsikrer kundefordringer både på utenlandske og norske debitorer, med kredittider på inntil to år. Er eid av den norske stat og forvaltes av Nærings- og fiskeridepartementet.