Hvor godt kjenner du det norske eksportgarantisystemet?

Systemet motiverer norske eksportører, kjøpere og bankene deres til å inngå flere, større og raskere kontrakter. – Eksportgarantiene bidrar til konkurransekraft i konkurranse med eksportører fra andre land og hjelper norsk eksportnæring til å ta mer risiko, sier sjefen for GIEK Kredittforsikring.

Harde konflikter i arbeidslivet, gjeldskrise, arbeidsløshet og fattigdom preget landet. Mens andre vestlige land opplevde «de glade 20-årene», gjennomgikk den norske økonomien tøffe tider.

I inn- og utland hadde for mange investert for ivrig etter første verdenskrig. Datidens pengepolitikk, med tilhørende høye renter for å forsvare den norske kronen, førte med seg bankkrise og en arbeidsløshet opp mot 24 prosent. Flere norske eksportbedrifter fikk problemer med å selge varene sine og eksporten falt.

Det var på denne tiden, i 1920-årene, at Stortinget årlig startet å gjøre vedtak for å stille økonomiske garantier knyttet til eksportkontrakter. Formålet var å avhjelpe arbeidsledighet og forebygge arbeidsinnskrenkinger, særlig innenfor fiskeindustrien.

Norsk eksport skulle styrkes. Ikke eksport av olje, men av salt fisk, sild og aluminium. Mot slutten av årtiet ble garantitilbudet mer permanent.

– Fjerner finansielle hindre og reduserer risiko

Snart hundre år senere eksporterer norske bedrifter verdier for over 700 milliarder kroner i året, hvorav hundrevis av eksportbedriftene er kunder i det norske eksportgarantisystemet.

Igjennom dette systemet benytter flere av de norske eksportbedriftene seg av muligheten til å ta opp lån, bli stilt garantier og kjøpe kredittforsikringer.

– Vi fjerner finansielle hindre og reduserer risiko. På den måten motiverer vi både våre kunder, kjøpere og bankene deres til å inngå flere, større og raskere kontrakter. Det styrker norsk eksport, forklarer Erica Blakstad, administrerende direktør i GIEK Kredittforsikring.

Det er hovedsakelig gjennom de to virksomhetene GIEK (Garantinstituttet for eksportkreditt) og GIEK Kredittforsikring at det norske eksportgarantisystemet er ivaretatt. Begge virksomhetene er uavhengige av hverandre, men er eid av staten gjennom Nærings- og fiskeridepartementet.

Dette er forskjellen på GIEK og GIEK Kredittforsikring

De to virksomhetene har til felles at de har til hensikt å redusere handelsrisikoen for norske eksportører.

– Hva er forskjellen på GIEK og GIEK Kredittforsikring?

– GIEK Kredittforsikring sikrer kundefordringer i og utenfor Norge og tilbyr kortsiktige garantier på opptil to år, mens GIEK har mer langsiktige garantier som ofte innebærer prosjektfinansiering over mange år. Begge virksomhetene fungerer som garantister, svarer Blakstad.

Hun forklarer at GIEK reduserer den langsiktige risikoen til de norske eksportbedriftene, mens GIEK Kredittforsikring reduserer den kortsiktige risikoen.

– Økt vilje til å satse i norsk eksportnæring

I løpet av et år sikrer GIEK Kredittforsikring salg for over 40 milliarder kroner. Virksomheten garanterer at eksportørene får pengene sine i løpet av kort tid, selv om kunden skulle vise seg å ikke være betalingsdyktig.

– Vårt mål er å bidra til norsk eksport ved å være der for norske eksportører i både gode og dårlige tider, sier Blakstad.

I fjor omsatte det statseide foretaket for oppunder 100 millioner kroner. Virksomheten får ingen statsstøtte, og skal drives kommersielt.

– Jeg mener det er et stort potensiale for betydelig vekst, men vi må gjøre oss mer kjente for andre næringer enn kun sjømat og råvarer, sier Blakstad – som ikke utelukker en dobling av omsetningen de neste ti årene.

– Hva tror du om markedet for norsk eksportnæring de neste årene?

– Jeg er veldig optimistisk. Vi ser et mer spennende næringsliv enn det vi gjorde bare for to år siden.
Skaper- og innovasjonskraften er stor og vi ser flere og flere nye SMB bedrifter med spennende produkter og tjenester for eksport, sier hun.

Avslutningsvis gjør hun også oppmerksom på at Innovasjon Norge og Eksportkreditt også kan bidra med råd og lån til norske eksportbedrifter.

GIEK KREDITTFORSIKRING

Fremmer norsk næringsliv og eksport gjennom å tilby kundekredittforsikring til norske bedrifter. Forsikrer kundefordringer både på utenlandske og norske kjøpere, med kredittider på inntil to år. Er eid av den norske stat og forvaltes av Nærings- og fiskeridepartementet.